Crystal Right

Crystal-RightCrystal Right jest zeolitem wytwarzanym specjalnie do uzdatniania wody użytkowej i technologicznej z przeznaczeniem do usuwania żelaza, manganu, amoniaku, korekty współczynnika pH i zmiękczania. Żywica zeolitowa wyprodukowana jest z glinokrzemianu sodowego - uwodnione glinokrzemiany sodu.

Jest to jedyna żywica o tak wszechstronnym zastosowaniu. U
suwa żelazo, mangan, wapń, magnez, amoniak. Producentem złoża jest firma Mineral-Right Inc. która należy do Water-Right z USA. Link do strony Water-Right.
 

 • usuwa ograniczone ilości amoniaku, chloru i siarkowodoru
 • zwiększa wartość pH
 • gwarantuje filtrację cząsteczek stałych i zawiesin zawartych w wodzie
 • nie ulega uszkodzeniu lub rozkładowi pod wpływem chloru
 • produkt całkowice na bazie naturalnej

  Cechą charakterystyczną krystalicznej struktury Crystal Right jest sieć dużych wolnych przestrzeni tworzących system otwartych kanalików wchłaniających cząsteczki wody, co umożliwia pobieranie i oddawanie wody bez niszczenia struktury minerału oraz gwarantuje doskonałe właściwości jonowymienne i adsorpcyjne.

  Crystal Right z powodzeniem zastępuje wielosegmentowe tradycyjne instalacje składające się z odżelaziacza, odmanganiacza, zmiękczacza i filtra węglowego korekcyjnego. Oznacza to oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także niezbędnego miejsca. W zależności od wielkości struktury krystalicznej, a tym samym od różnych właściwości jonowymiennych i adsorpcyjnych, rozróżniamy Crystal Right CR-100 oraz CR-200. 

  Crystal Right